برچسب - حذف شرط: ۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق ۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق

۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق

۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق (قسمت دوم)
  • مرتب سازی امور مالی شخصی خود !!!

وقتی شما یک تجارت جدید را شروع میکند ٬ باید مطمعن شوید که سود و یا زیان این تجارت ٬ کل زندگی شما را
تحت تاثیر قرار نخواهد داد .

به عبارت دیگر شما نباید کل زندگی خود را فدای شروع یک تجارت جدید کنید !
باید مطمعن شود که پشتبانی مالی مناسب را برای روشن نگاه داشتن زندگی شخصی و کار خود ٬ دارید !

متوجه مرز بندی ها باشید ! چه زمانی نیاز هست که خط قرمز را بر سرمایه خود در یک تجارت قرار دهید .
ما سرمایه گذاران به ظاهر هوشمندی را میتوانیم برای شما مثال بزنیم که زیر فشار انواع قرض های مالی ٬
یک سیستم شکست خورده را برای خود رقم زده اند .

به منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق شما باید یک برنامه ریزی دقیق و مشخص را برای تجارت کافی شاپ خود
داشته باشید . بودجه بندی های لازم را برای تجارت جدید خود انجام دهید .
بدانید جه مقدار از سرمایه شما در چه بخشی هزینه خواهد شد و مرز قرم را به آن میزان تعیین کنید .

متوجه این موضوع باشید که راه اندازی یک کافی شاپ نیاز به مقدار قابل توجهی پول دارد  ٬ اما متوجه این
نیز باشید که پرداخت اجاره ٬ پرداخت هزینه های جاری سیستم و … در اولین قدم ها نیز نیاز به پول خواهد داشت
که ممکن است خود سیستم به دست نیاید !

پیشنهاد ما به شما برنامه ریزی برای ۷۰ درصد بودجه ای است که برای تجارت جدید خود در نظر گرفته اید و
بقیه را به عنوان پیشتیبان نگاه دارید .

۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق