برچسب - ۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق

کافی شاپ موفق

۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق (قسمت سیزدهم)

  • نقطه تساوی (سر به سر) سیستم خود را تعیین کنید …

شما یک کافی شاپ را بنا میکنید تا از آن یک درآمد مناسب برای خود ایجاد کنید . حال کافی شاپ شما از چه مرز فروشی به بعد سود دهی خواهد داشت ؟

به نقطه یا مرزی از فروش که سیستم شما از آن به بعد سود دهی خواهد داشت را نقطه تساوی یا سر به سر می نامیم . فروشی زیر این مرز برای شما یک هشدار خواهد بود .
همانطور که میدانید شروع یک تجارت غذایی سختی های خود را خواهد داشت ، اما باید بدانیم که شناسایی و محاسبه نقطه تساوی سیستم به شما یک آسودگی خاطر را
خواهد داد . در غیر این صورت اضطراب سود دهی سیستم همواره برای شما یک دغدغه خواهد بود .

با یک حساب کتاب حدودی و تقریبی میتوانید یک نقطه تساوری خوب را برای سیستم خود رقم بزنید .
باید در نظر داشته باشید که تمام هزینه های پول درگیر در سیستم را باید حساب کنید .
در ۳ ماه اول سیستم خود این نقطه را به عنوان هدف قرار میدهیم .
در مراحل بعد با هدف گذاری های دوره ای از این نقطه عبور کرده و به سمت سود دهی بیشتر حرکت میکنیم .
به مرور زمان در طی یک ماه باید سعی کنیم تا زمان کمتری از روز های ماه ما درگیر پر شدن سقف تساوی سیستم شود .

کافی شاپ موفق

۳۰ قدم تا یک کافی شاپ موفق (قسمت اول)
 

  • آیا کافه داری مناسب شما خواهد بود ؟

راه اندازی یک کافی شاپ میتواند پر از تجارب جدید از جمله ٬‌سر یک قهوه عالی ٬‌قوی کردن روابط اجتماعی
خود ٬‌کسب سود و هزاران تجربه دیگر باشد .
هرچند کافه دار بودن میتواند بسیار احساس و یا (رمانتیک) باشد  .

ممکن است ایده های زیادی در سر شما بی قراری کنند . ایده هایی که بی صبرانه منتظر
به عمل درآوردن آن ها هستید .
– چگونه فضای سیستم خودمو دکوربندی کنم ؟
– شعر قشنگی که آخر هر هفته در کافه من برای متعجب کردن مشتری ها خوانده بشه چی باشه ؟
– موسیقی  ای که در کافه من موقع پیچیدن عطر اسپرسو در هوا ٬ در حال اجراست ٬ چی باشد ؟
اما ٬ به زودی بدی های کافه داری هم به سوی شما خواهد آمد … !
قبض ها ٬ کاغذ بازی های اداری ٬ مالیات ٬ مشتری های حساس ٬‌ظرف ها شکسته ٬ و باریستا هایی که به موقع
سر کار خود حاضر نمیشوند !

این سوال که آیا کافه داری مناسب من است ؟! باید قبل از تمام برنامه ریزی های شما برای راه اندازی یک کافه
پاسخ داده شود !

پاسخ داده نشدن به این سوال ٬ یکی از مهمترین دلایل بسته شدن اکثر کافه هایی است که بسته میشوند !

آماده نبودن ذهن شما درباره یک شغل !

اگر جواب شما به این سوال مثبت بود ٬ پس منتظر خواندن ادامه ۲۹ قدم بعدی ما باشید … !