برچسب - چیدمان صحیح نیرو

چیدمان نیرو

تعداد نیرو در یک سیستم

یک سوال و یک مشکل بزرگ در اکثر سیستم ها ، تعدد نیرو و داشتن افراد مناسب است .
یک سوال که در اولین مراحل چیدمان صحیح یک سیستم باید از خود بپرسیم :

چند نیرو باید داشته باشیم ؟

جواب به این سوال بسیار سخت است . در سیستم های مختلف باید به بررسی این سوال پرداخت و ممکن است جواب در هر سیستم متفاوت باشد .
اما یک اصول تمام برای حل این مشکل وجود دارد .

اول از همه باید به سراغ محاسبه عدد پرداختی به نیرو ها برویم .
فروش سیستم خود را در نظر بگیرید ، حال ۲۳ الی ۲۶ درصد این عدد را محاسبه کنید .
عدد بدست آمده مجموع عدد پرداختی شما به نیرو های شما خواهد بود .

به طور مثال فرض کنید ، یک کافه در یک ماه فروش ۳۰ روزه ، رکورد ۴۵ ملیون تومان را ثبت کرده است .
این عدد یک عدد مطلوب و یک کافه به نسبت خوب به شمار میرود .
حال باید ببنیم بهترین چیدمان نیرو در این سیستم به چه صورت خواهد بود .

در مرحله اول عدد ۴۵ ملیون را به ۲۳ تا ۲۶ درصد تبدیل میکنیم .

طبق محاسبات ریاضی ساده ، مجموع عدد پرداختی شما به تمام نیرو های مشغول در سیستم باید عددی بین ، ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ الی ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان باشد .

به طور مثال این سیستم نیاز به ۴ نفر در قسمت سالن با حقوق میانگین ۱٫۲۰۰٫۰۰۰  و ۴ نفر در قسمت بار با حقوق میانگین ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ و یک نیروی کمک تمیز کاری
با حقوق ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ خواهد داشت .  ( مجموع پرداختی به این ۹ نفر عدد عدد ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ خواهد بود )
این عدد تقریبا با یک ضریب خطای خوب در بخش بازه بندی بودجه ما قرار میگیرد و قابل قبول است .
در نظر داشته باشید که میتوان به راحتی یک نفر را در بخش سالن و یا بار حذف کرد .
این چیدمان برای ۲ شیفت کاری در نظر گرفته شده است .

به یاد داشته باشید که  عدد پرداختی به نیرو ها میتواند با شرایط سیستم شما به هر نفر کم یا زیاد شود ، اما مجموع این اعداد باید ثابت و در بازه بودجه بندی قرار بگیرد .