چگونه یک کافه و رستوران موفق داشته باشیم! ( بازنگری منو)

من اغلب برای ارزیابی منوهای کافه دعوت می شوم .

من نگاه دقیق می کنم و سپس از کافه دار می پرسم که آیا منوی آنها قشر خاصی از مشتری را جذب می کند یا خیر .

کافه دار اغلب راضی است.

بنابراین از آنها می پرسم که آیا این منو مشتری مورد نظرشان را جذب می کند یا خیر .

اغلب آنها می گویند نه .

restaurant-retro-menu_23-2147651343

بنابراین ، من پیشنهاد می کنم که چندین آیتم را از فهرست منو حذف کنید و به جای آن چند آینم جدید اضافه کنید که کافه داران مخالفت کرده و می گویند این آیتم های پر فروش ما هستند ما نمی توانیم آنها را حذف کنیم،

پس سوال اصلی که به وجود می آید این است که این آیتم های پرفروش همان مشتری های قشر خاص ما را جذب می کند یا خیر ؟

این مهم ترین سوال ارزیابی ماست.

 

من احساس خطر و ترس ناشی از تغییر آیتم های منو را درک می کنم . اما همانطور که می گویند ، ” باید تغییرات را بپذیریم تا به جایگاه های بزرگ دست پیدا کنیم .” بیشتر مردم خیلی ترس دارند تا این کارها را انجام دهند .

Devocion-Coffee-Shop-Brooklyn-NYC-by-LOT-Office-for-Architecture-Design-Yellowtrace-01

اما اگر از وضعیت کافه تان راضی نیستید ، باید کاری متفاوت انجام دهید و گرنه در دور باطل اشتباهات به دام خواهید افتاد .

این به معنای رها شدن از چیزی است که اکنون در کافه موجود هست تا چیزی را در آینده کسب کنید که برای شما بهتر است .

من به شدت توصیه می کنم کتاب The One Thing نوشته گری کلر و جی پپسان را بخوانید.

تنها کاری را که می توانید در کافه و رستوران خود انجام دهید پیدا کنید تا سرنوشت سودهای آینده و عملکرد کافه خود را به طور چشمگیری تغییر دهید .

این یک کار می تواند به معنای ایجاد تغییری ترسناک یا ناراحت کننده باشد ، اما در پایان به شما کمک می کند تا به کسب و کار خود وسعت ببخشید و به سطوح بالایی دست پیدا کنید .

این مطلب ادامه دارد …