برچسب - مشتریان

حفظ مشتریان ثابت

کیفیت سرویس … !

حفظ مشتری  … !

این جمله یک تعریف بسیرا طولانی دارد !

یک کافه و یا رستوران دارای ۲ دسته مشتری میباشد .

  • مشتریان ثابت
  • مشتریان گذری

مشتریان گذری تعریف ساده تری دارند ! این دسته از مشتریان با عبور از جلوی کافه و یا رستوران شما جذب شما میشوند .
ممکن است بتوانید این دسته مشتریان را نیز به مشتریان ثابت خود تبدیل کنید . برای این منظور باید بتوانید نظر این مشتریان را جلب کنید .
یا به عبارتی باید بتوانید ویژگی مشتریان ثابت را در این افراد ایجاد کنید !

حال مشتریان ثابت نیز به دسته های گوناگونی از نظر تحلیل مشتری ثابت دسته بندی میشوند

مشتریان ثابت

  1. مشتریانی که برای کیفیت سرویس شما به شما سر میزنند .
  2. مشتریانی که جذب دکور و یا المان های خاص و تم کافه یا رستوران شما میشوند .
  3. مشتریانی که برای هم صحبتی با پرسنل شما جذب سیستم شما میشوند .

حال برای حفظ مشتریان ثابت خود چه اقدام هایی انجام میدهید ؟ دقت داشته باشید که از حفظ مشتریان ثابت صحبت میکنیم و نه تبدیل مشتریان گذری به
مشتریان ثابت  .

انتظار … این کلمه باعث حفظ مشتریان ثابت شما خواهد شد .
تعریف کلمه انتظار چیست ؟

منظور از انتظار ، کیفیتی است که شما از هریک از ۳ مورد بالا به مشتریان ثابت خود عرضه میکنید .
اگر هر بار این انتظار را برآورده نکنید مشتریان ثابت شما نیز پیش شما بازنخواهند گشت !

برآورده کردن این انتظار به معنی حفظ و یا رشد در عرضه این ۳ مورد میباشد !

حال برای حفظ این موارد چه باید کرد ؟

در باره مورد اول … کیفیت سرویس … باید اطمینان داشته باشید که تمام موارد و آیتم های منوی شما همیشه و در همه ساعات با یک کیفیت و شکل سرو میشوند .
اطمینان از این مورد نیازمند یک مدیریت قوی از سمت شماست .
باید بتوانید نظارت کامل بر بار و آشپزخانه خود داشته باشید . تمام غذاها با اشکال ثابت و رسپی های ثابت بدون ذره ای کاستی باید سرو شوند .
مشتریان ثابت شما باید انتظار یک طعم ثابت را داشته باشند و شما باید بتوانید به این انتظار پاسخ دهید !

اصالت و ثبات مشتریان شما با مدیریت لحظه به لحظه شما به صورت ذره ذره جمع میشود و نتیجه این مدیریت ارزنده یک سیستم خوب با مشتریان خوب و ثابت را
برای شما به عمل خواهد آورد .

مورد دوم … دکور و المان های شما …  باید همیشه در چشم باشد . تمیز ! مرتب ! یک هامونی ثابت ! همیشه مورد تحسین !

مورد سوم … پرسنل شما …

این مورد به مراتب از مورد سوم سخت تر خواهد بود !
آموزش های لازم برای ایجاد ارتباط به پرسنل باید دقیق داده شوند !
باید بتوانید نیرو های خوب استخدام کنید و آن هارا نگاه دارید !

این موارد شمارا به یک سیستم دوست داشتنی تبدیل میکند …