برچسب - مدیرت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران
حل بحران چگونه است  ؟

در کافه یا رستوران همیشه باید منتظر اتفاقات غیر قابل پیش بینی باشیم .
این یک واقعیت است که همیشه شما یا مدیران داخلی شما درسیستم حضور ندارید .
پس باید تمام پرسنل را برای حل کردن این بحران ها آماده کنیم  .

نارضایتی مشتری

در همه سیستم هایی که سرویس  دهی انجام میشود ٬ وجود مشتری ناراضی قطعی است .
حال اینکه شما چگونه این بحران را پشت سر میگذارید بسیار مهم است .
به پرسنل خود آداب روبه روی با نارضایتی را آموزش دهید .

  • به حرف مشتری گوش دهید
  • نشان دهید که کاملا مشکل پیش آمده را درک میکنید
  • سریعا در رفع مشکل مشتری اقدام  کنید
  • با یک تخفیف خوب یا یک نوشیدنی رایگان عذرخواهی خود را به آن ها نشان دهید

برای انجام موارد بالا باید به پرسنل خود اختیارات لازم را بدهید . قدرت تصمیم گیری در این موارد بسیار مهم است .

ویزیت های دوره ای بهداشت یا اماکن

در طی روز های کاری ممکن است با بازرسان کاری اداره بهداشت و یا اماکن روبه رو شوید .
طبق قوانینی که به شما هنگام کسب جواز داده میشود ٬ سعی کنید تمام موارد را رعایت کنید .
اما ممکن است در هر سیستمی چند مورد از دید جای بماند . پس قطعا با اختاریه ها و یا اقدامات پملپ
مواجه خواهید شد . در صورت نبود شما اختیار لازم برای حل اینگونه مشکلات را نیز به پرسنل خود بدهید .

حوادث پیش آمده

ممکن است در مواقع اضطراری ٬ مثلا ترکیدن یک لوله ٬‌پرسنل شما ملزم به استفاده از خدمات تعمیراتی
محلی شوند که ممکن است قیمت بیشتری از تعمیرکار سیستم شما دریافت کنند . پس به یاد داشته
باشید رفع ایراد سریع باید جزو قدرت های تصمیم گیری پرسنل باشد .

شلوغی های کاری

در موارد بحران پیک های کاری باید به پرسنل خود یاد دهید به هم ریختگی سیستمی را بروز ندهند .
در مواقع شلوغی چیدمانی درست کنید که افراد از آن پیروی کنند . کار روتین و نداشتن استرس
باعث گذراندن عالی پیک های کاری خواهد شد .