برچسب - لوگو

لوگو
انتخاب نام برای سیستم شما یک بحث کاملا شخصی است .
باید در انتخاب نام یک کافه یا رستوران در دیدگاه خود کمال ظرافت را رعایت کنید .
نامی که هر روز از شنیدن اون نام لذت ببرید !
نام سیستم کاری شما تفاوتی با نام شخصی شما از نظر اهمیت ندارد ! حتی شناسنامه نیز برای این نام خواهید گرفت !
شاید حتی جذابیت این نام در فروش شما نیز تاثیر داشته باشد . حال باید به مهمترین نکته بعد از انتخاب یک نام مناسب
توجه کنید .
لوگویی که برای این نام طراحی میکنید .
این لوگو بر روی تابلوی بالای درب سیستم شما درج و نصب خواهد شد !
طراح برای این کار به وفور پیدا خواهید کرد اما یک نکته بسیار مهم در این قسمت وجود دارد .
باید طراحی نام شما ٬ و لوگوی شما به گونه ای پیچیده اما قابل تشخیص باشد .
منظورمان از پیچیده اما قابل تشخیص چیست ؟!
به عکس زیر توجه کنید … !

لوگوی پیچیده

کلمه cafe با زیرکی تمام و شکلی جالب اما خوانا در جلوه یک لوگو ظاهر شده است . حال این پیچیدگی برای چیست ؟
فرض کنید تعدادی آدم هروز از جلو سیستم شما عبور میکنند ! چشمشان هروز درگیر آن لوگوی پیچیده میشود و سعی
در خواندن آن دارند ! حال وقتی توجه آن ها به این نوشته جلب میشود قطعا در زیر تابلو که شعار سیستم شما ثبت شده را نیز
مشاهده میکنند !
آدرس وبسایت شما که در گوشه ای نمایان است را نیز میبینند !
حال فرض کنید این اتفاق هروز برای تعدادی تکرار میشود !
این کار یک نوع تبلیغ غیر مستقیم هوشمند از سمت شماست !
حال باید سعی کنید تمام این موارد را طبق یک جدول مطابق اصول حرکت چشم بر روی تابلوی سر درب
سیستم خود برنامه ریزی کنید !