برچسب - دیده شوید

دیده شوید

دیده شوید …
بیرون بر

یکی از راه های افزایش فروش که در برخی از سیستم ها میتوانیم به آن توجه کنیم ٬ افزایش راهی برای دیده شدن
بیشتر افراد گذری است .
نمیتوان تمام مشتریان را با وفاداری و یا تبلیغات جذب کرد !‌تعداد مشتریان گذری نیز زیاد هستند ٬ پس باید
در جذب آن ها نیز تلاش کنیم .
اگر میتوانید از قسمت بار یا آشپزخانه خود به سمت کوچه یا خیابان یک پنجره باز کنید ٬ سعی کنید با قرار دادن
چند تبلیغ ساده ٬ یک فروش بیرون بر حتی با نصف قیمت به سمت خیابان از آن پنجره داشته باشید .
یکی دیگر از مزیت های این پنجره روبه کوچه ٬‌پیچیدن عطر قهوه و یا حتی برخی سس ها و غذاهای سیستم شما
خواهد بود . همه ما میدانیم که عطر یک غذا چه تاثیری در جذب مشتری دارد .

منوی استندی

ورودی سیستم شما باید مشوق ورود مشتری به داخل کافه یا رستوران شما باشد . برخی از نمونه های غذایی در ویترینی
در قسمت ورودی استفاده میکنند . برخی فردی را مامور صحبت و بازاریابی دم درب میکنند !!!
اما پیشنهاد ما داشتن یک منوی سیستم شما به صورت یک استند ایستاده جلوی درب است .
حال میتوانید برای دیده شدن هرچه بیشتر به استند پرو پا بدهید .
میتوانید از منو های الکترونیک محرک در ورودی سیستم  استفاده کنید !‌
تابلو های عکس متحرک نیز میتوانند موثر باشند . در این تابلوها میتوانید از تصاویر متحرک
غذاهای ویژه سیستم خود استفاده کنید .
میتوانید فیلم های کوتاهی از مراحل طبخ غذاها و نوشیدنی های جذاب سیستم به نمایش بگذارید .
تمام این روش ها لذت خوردن و یا نوشیدن یک آیتم را در ذهن مشتری تداعی میکنند .
میتوانید با داشتن یک تابلو با لوگوی روشن شما به صورت چراغ در پیاده رو میدرخشد ٬‌ چشم هارا به
سمت خودتان خیره کنید .