برچسب - دوره ای

حسابرسی انبار

کنترل انبار دورگی

درباره حساب و کتاب های فرضی بر روی کاغذ و برنامه ریزی های عددی و رقمی صحبت کرده ایم .
حال باید روش های کنترل این اعداد و رقم های فرضی را نیز یاد داشته باشیم .
کنترل در این حیطه نیاز به دقت فراوانی خواهد داشت .
شما باید داده های دقیقی را داشته باشید تا بتوانید این اعداد را کنترل کنید .

راحتترین راه برای کنترل این موضوع که آیا اعداد و ارقام تعیین شده توسط شما در سیستم رعایت میشود ، کنترل میزان موجود در ابتدای دوره ، کنترل در انتهای دوره
و کنترل میزان خریداری شده در میان دوره و سپس مقایسه با میزان فروش است .

در نظر داشته باشید که باید حتما از سیستم های حسابداری برای زدن فاکتور و داشتن آمار دقیق فروش استفاده کنید .
سعی میکنیم برای پورشن بندی متریال مختلف در رسپی های منو از ضرایب استفاده کنیم .
به طور مثال برای پورشن های مرغ ، از ضرایب ۱۰۰ گرم استفاده میکنیم .
به طور مثال برای آلفردو با مرغ از ضریب پورشن ۱ معادل ۱۰۰ گرم و برای سالاد سزار از ضریب ۳ معادل ۳۰۰ گرم استفاده میکنیم .

داده دیگری که مورد نیاز خواهد بود ، ثبت موجودی متریال خاص در ابتدای دوره خواهد بود .

ممکن است دوره های حسابداری شما هفتگی و یا ماهانه باشد .

حال به طور مثال یک مصرف دورگی یک متریال خاص را بررسی میکنیم .

مرغ :

در ابتدای دوره موجودی انبار ما ۵ کیلوگرم بوده است . با فرض دوره حساداری ۷ روزه ، انتهای روز ۷ ام نیز موجودی انبار را بررسی میکنیم .
مانده ما ۳ کیلوگرم است .
حال با توجه به فاکتور های ورودی به سیستم در طی این دوره بررسی میکنیم چه میزان مرغ وارد سیستم شده است .

فرض میکنیم ورودی به سیستم ۱۴ کیلوگرم وده است .
حال میزان مصرفی را محاسبه میکنیم .
در نظر داشته باشید که میزان ضایعات خروجی از هربار خرید نیز باید از میزان وزن مرغ کسر شود .

میزان مصرفی مرغ در این ۷ روز :

مانده اول دوره + میزان خرید در طی دوره  – مانده انتهای دوره
در این شرایط میزان مصرفی مساوی است با :
۵ + ۱۴ – ۳ = ۱۶ کیلوگرم

در این مرحله متوجه شدیم که ۱۶ کیلوگرم مرغ در طی دوره مصرف شده است .
حال باید بررسی کنیم که آیا این مصرف طبق فرمول های تعیین شده میباشد یا خیر …

به سیستم حسابداری مراجعه میکنیم و آمار تمام آیتم های فروخته شده که شامل مرغ میباشند را با ضریب پورشن حساب میکنیم .

مجموع آیتم های فروخته شده را با عدد ۱۶ کیلوگرم مقایسه میکنیم .

حال ۳ حالت پیش خواهد آمد .

  1. عدد ما با یک تقریب ۵ درصدی با عدد ۱۶ کیلوگرم فیکس خواهد بود
  2. عدد ما با عدد ۱۶ کیلوگرم با اختلاف زیادی کمتر است . در این حالت یعنی پورشن های سرو شده بیشتر از ۱۰۰ گرم بوده اند .
  3. عدد ما با عدد ۱۶ کیلوگرم با اختلاف زیادی بیشتر است . در این حالت یعنی پورشن های سرو شده کمتر از ۱۰۰ گرم بوده اند .

در حالت ۲ و ۳ باید در نظر داشته باشید که چه فروش بیش از حد و چه صرفه جویی بدون هماهنگی برای سیستم شما ضرر خواهد بود .

برای حل این مشکل میتوانید وزن کردن هنگام سرو را جزو قوانین کاری قرار دهید و یا از قسمت آماده سازی در خواست آماده سازی وزنی نیز داشته باشید .

با بررسی این کار برای تمام آیتم های مصرفی به صورت هفتگی و یا ماهانه میتوانید از رعایت شدن اعداد و ارقامی که برای منوی خود در نظر گرفته اید مطمعن شوید .