دسته بندی منو

منوی شما از چند قسمت تشکیل شده است ؟

با پیشرفت در عرصه کافه و رستوران داری ، دسته بندی های مختلفی در منو های امروزه وارد شده اند .
حال با افزایش این دسته بندی ها ، دگرگونی هایی در منو ها و عرضه به سمت مشتریان ایجاد کرده است .

حال از خود سوال میکنید منظورمان از دگرگونی ها چیست ؟

به طور مثال با پیشرفت صنعت قهوه در کافه های تهران ، قهوه های دمی موج سوم به آرامی در میان منو ها جا باز میکنند .
به همین سرعت ، آیتم هایی مانند گلاسه ها و ترکیبات فراپه از منو ها کمرنگ تر میشوند .

دسر هایی مانند تارت ها و کروسان ها و انواع شیرینی های خانگی آسان جایگزین کیک های کلیشه کافه میشوند .

برای پخت این نوع دسر ها میتوانید به آسانی از رسپی های آنلاین استفاده کنید و یا با حضور در انواع کلاس های دسر خانگی و کارگاهی و با خرید
یک فر کوچک ، عطر تازه کیک را در سیستم خود پخش کنید !

در منو های سرد و اسموتی ها ، ترکیبات بروز میکسولوژی و بار سرد مولوکولی جایگزین ترکیبات ساده منو ها میشوند .

برخی از کافه ها با جایگزینی آیتم های جدید ، اقدام به حذف آیتم های قدیمی میکنند ، اکا در برخی از منو ها شاهد حضور تمام آیتم های
بروز و قدیمی هستیم !
اینکار باعث دگرگونی و ضعف تصمیم گیری مشتریان شما خواهد شد .

هیچ اجباری وجود ندارد تمام آیتم های گلاسه و فراپه در منو های امروز کافه ها حضور داشته باشند . نهاتا میتوانید به انتخاب مشتری
این آیتم ها را سرو کنید .
یا به طور مثال در ۳۰ درصد منو های الان ، گزینه های موهیتو و لیموناد را شاهد نیستیم اما به درخواست مشتری سرو صورت میگیرد .

باید بدانیدکه در هر یک از دسته بندی های شما در منو باید حداکثر شامل ۵ الی ۷ آیتم باشند .

در قسمت غذایی نیازی نیست تمام آیتم های پاستا را سرو کنید !
با بهینه سازی منوی خود میتوانید چندین دسته بندی مناسب با اطراف محل کافه خود را داشته باشید .