برچسب - انتظارات تیم از شما

کار تیمی

انتظارات تیم از شما
وظیفه تیمی ما چیست ؟

وقتی در یک تیم کار میکنیم ٬ وظایفی برای تکمیل شدن به ما محول میشود .
ما باید در زمان مشخص شده وظایف خود را به پایان برسانیم . در مقابل برای همه ما پیش آمده که
مشکلی در سر راه ما قرار میگیرد و مارا از انجام برخی کار ها منع میکند .
حال در صورت بروز اینگونه موارد هریک از اعضای تیم چه وظیفه ای بر عهده خواهند داشت ؟!

مدیران

مدیران باید دلیلی انجام نشدن کار را جویا شوند . به طور مثال هفته قبل در سیستم
یک ترکیدگی لوله رخ داده است و تمام پرسنل مشغول رفع ایراد پیش آمده بوده اند .
حال مدیران باید به تیم خود نشان دهند که نه تنها بابت دلیل انجام نشدن وظایف آتی مشکلی نیست
بلکه از انجام شدن کار های مشکل پیش آمده نهایت قدر دانی را از تیم خود خواهند داشت .

افراد تیم

هر یک از افراد تیم باید به خوبی درک کنند که در یک تیم فعالیت میکنند . کار تیمی به انجام شدن
تک تک کار های تعریف شده و در نهایت رسیدن به هدف مشخص شده ٬ تعریف میشود .
افراد باید بدانند که انجام نشدن هر یک از وظایف هرچند ریز در سیستم باعث خالی ماندن زنجیره
رسیدن به هدف خواهد شد .
حال که این موضوع را درک کردیم  ما به عنوان افراد عضو تیم هر یک مدیر تیم میشویم یعنی
کار های انجام نشده را یاد آوری میکنیم و از یکدیگر انتظار داریم . این انتظار به وجود آمده در کار ها
باعث حرکت سیستم رو به جلو خواهد شد .

شخص

هر یک از ما به عنوان شخص ٬ حال که کار تیمی  را درک کرده ایم و متوجه خلا ایجاد شده میشویم
سعی میکنیم در سریعترین زمان خلا را برطرف کرده و کار خود را به بهترین نحو توسعه دهیم .
درک میکنیم که این توسعه به نفع تیم و در نتیجه به نفع کل سیستم خواهد بود .