برچسب - انتخاب تم

انتخاب  تم و رنگ های کافه
انتخاب  تم و رنگ های کافه

بعد از مهمترین کار یعنی انتخاب نام کافه و پیش زمینه ای که از کافه ی خود دارید ، حال بهتر است قبل از هر اقدامی چند کافه هم سو و نزدیک به کافه ای که در ذهن خود دارید را انتخاب و حتما شروع به کافه گردی و تست کردن آن ها بکنید .

این کار باعث می شود ایده های زیادی در ذهن شما شکل بگیرد . از نکات مثبت این کار می توان گفت این کافه گردی باعث جلوگیری از یک شکل شدن ، کپی شدن کافه شما با کافه های دیگر می شود .

همچنین یکی از اصول مهم این حرفه این است که رقبایتان را بشناسید و یک پله از آن ها بالاتر باشید پس سعی کنید نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی کنید و از آن درس بگیرید ، اما به هیچ وجه تقلید نکنید .

انتخاب تم

بهتر است ابتکار عمل داشته باشید ، این تمایز و تفاوت شما از سایر رقبا نقطه قوت شما خواهد بود .

در بازار رقابتی کار و خدمات ، تفاوت ها و تمایزهای هرچند کوچک باعث برتری و انتخاب شما توسط مشتری می شود و این نکته را به یاد داشته باشید که مشتریان همواره تفاوت ها را می خرند .

پس از بررسی ها ، انتخاب و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف ها حال تم انتخابی خودتان را بر اساس معیارها و میزان بودجه خود تعیین ، متریال و جنس مورد استفاده آن را انتخاب کنید و رنگ ها را در ذهن داشته باشید .

انتخاب تم به شما کمک می کند که بدانید از فضای کافه ی خود چه می خواهید و رنگ ها به شما کمک می کند که بدانید چه چیزی را دنبال و در چه طیفی ادامه می دهید .

انتخاب تم

این کار از سردرگمی و شلوغی بیش از حد کافه شما جلوگیری می کند پس سعی کنید رنگ ها را با توجه به تم فضای کافه انتخاب کنید .

و در آخر نکته ی مهم و پیشنهاد اصلی ما این است که هرگز قبل از انتخاب تم و رنگ ها ، نوع جنس متریال مورد استفاده در فضا و همچنین محیط کافه اقدام به خرید وسایل نکنید .

 

نام گذاری کافه

آموزش های خانگی ( قسمت اول )