باریستا بیسیک

باریستا بیسیک

قهوه های سرد

در آموزش قهوه های سرد مطالب زیر را خواهید آموخت


  • آیس آمریکانو
  • آیس لاته
  • هایپ اسپرسو
  • آبجو اسپرسو
  • آیس چاکلت
  • آفوگاتو
  • فراپاچینو
  • کافه شاکراتو