باریستا بیسیک

باریستا بیسیک

دسر ها

در آموزش دسر ها مطالب زیر را خواهید آموخت


  • کرپ
  • وافل
  • پنکیک ها
  • کرپ های غذایی
  • کرپ های رنگی
  • کیک بستنی
  • دسر نوتلا