باریستا بیسیک

باریستا بیسیک

چای و دمنوش

در آموزش چای و دمنوش مطالب زیر را خواهید آموخت


  • چای دمی اصولی
  • چاس سبز
  • چای ماسالا
  • چای لاته
  • چای انگلیسی
  • طریقه عصاری گیری دمنوش ها میوه ای
  • هات چاکلت
  • وایت چاکلت