باریستا بیسیک

باریستا بیسیک

اموزش قهوه

در آموزش قهوه تمام موارد زیر را خواهید آموخت


  • اسپرسو سینگل
  • اسپرسو دبل
  • قهوه ترک
  • کافی کوبانو
  • هانی اسپرسو
  • آمریکانو
  • قهوه فرانسه