گارنیش ها

چند گارنیش ساده
وقتی که شما نوشیدنی های مختلف را سفارش میدهید . نوشیدن شما به سمت شما و در دست سالندار
حرکت میکند ! قبل از چشیدن طعم آن ٬ با چشم آن را میبنید ! زیبایی یک نوشیدنی اولین برخورد شما با آن است .
پس باید بیشترین سلیقه را به خرج دهید .
در فیلم بالا ٬ چند نمونه ساده اما جذاب گارنیش را به شما معرفی کرده ایم .

گارنیش مرجانی
یکی از گارنیش های ساده اما جذاب را میتوانید در این فیلم آموزشی مشاهده کنید .
با ساده ترین مواد اولیه ٬ بهترین گارنیش هارا خلق کنید .