لایت باکس

کد کوتاه لایت باکس

جعبه نور توسط ویژوال آهنگساز کد کوتاه تنها تصویر هدایت می شود.


تنها تصویر

پاپ آپ ساده با سبک های مختلف.

DEFAULT
Runner money
DEFAULT WITH BORDER
Runner money
WITH ICON
Plane
HOVER EFFECT
Plane

گالری ساده تصویر

گالری عکس در همان سطر.

Runner money
Plane
Runner money

زوم گالری عکس

گالری عکس در همان سطر.

Plane
Runner money
Plane

زوم تصویر گالری + چرخ فلک